من همه رنگ ها رو دوست دارم

ولی رنگ سبز یه چیزی دیگست

رنگ زندگی

رنگ نشاط

رنگ سر زندگی

رنگِ من

انقدر که زندگیم سبزه همه دیگه میدونن من یه سبز دوست به تمام معنام

هرکی هم برام چیزی میگره سعی میکنه سلز توش باشه

سبز یعنی من

حالا مگه میشه حدیث توی خونش رنگ سبز نچینه؟؟!!!????

منبع : انار پاییزی |عروسی منبع : |عروسی منبع : |عروسی منبع : |عروسی
برچسب ها :