علی بن موسی الرضا/ امام رضا/ شهادت/امام رضا/انار پاییزی

همیشه دست گرفتی در اوج رسوایی

کاش حرمت بودم

کاش خادمت بودم

کاش کبوترت بودم

کاش نوکرت بودم

تا همیشه پیشت بودم

تنها کسی که انقدر دوستش دارم

شاید به معنای حقیقی عاشقت نباشم

اما عاشقت هستم

احساس میکنم فقط تو را دوست داشته ام

و مانده ام در دوست داشتن های دیگرم که آیا واقعا دوست دارم

تنها برای تو به این سوال نرسیده ام...

عاشقتم بابا

کاری کن که برای همیشه بیام کنارت

 

#هشتمین_پدر

منبع : انار پاییزی |هشتمین پدر منبع : |هشتمین پدر منبع : |هشتمین پدر منبع : |هشتمین پدر
برچسب ها : دوست ,بودمکاش